Sparringspartner for ledere


« Innsikt og kompetanse gir deg bedre beslutningsgrunnlag, som igjen sparer deg tid og ressurser. En god sparringspartner hjelper deg med å gjøre gode valg for fremtiden »

Få en dedikert sparringspartner i diskusjoner rundt digitale satsinger
Få hjelp til å tenke langsiktig, få på plass en god digital strategi og få klarhet i hvordan du kan legge til rette for at dine medarbeidere skal kunne lykkes med sine arbeidsoppgaver.

– Få hjelp til å kartlegge behov
– Få innsikt i digitale kanaler, medier og nye brukervaner
– Få hjelp til å budsjettere og fordele ressurser
– Få en objektiv sparringspartner i møte med leverandører

Det er mange spørsmål å ta stilling til:
• Har virksomheten en god strategi?
• Vil det lønne seg å outsource eller håndtere oppgaver internt?
• Hvordan estimere kostnader for nye løsninger og aktiviteter?
• Har virksomheten nok ressurser og budsjett?
• Hvilken kompetanse bør virksomheten tilegne seg?
• Hvordan sikre godt samspill mellom IT- og markedsavdeling?

Ring: +47 906 30 811 
Send e-post: leder@digitalheads.no

Digital Heads tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset dine behov.


Be om mer informasjon.

Kontakt oss på: kontakt@digitalheads.no, +47 906 30 811 eller benytt kontaktskjemaet vårt.