Er markedsavdelingen din rigget for å lykkes på nett?

Kundene har flyttet seg over på nett. Vi trenger flere digitale hoder i markedsavdelingen som forstår digital brukeratferd, nye plattformer og hvordan man måler effekt på tvers av kanaler.

Sju trekk som skiller digitale hoder fra resten.

I denne artikkelen oppsummerer vi hvilke utfordringer vi ser at mange markedsavdelinger sliter med i overgangen fra tradisjonell markedsføring til multikanal. Hva som skiller de som lykkes fra de som sliter med overgangen. Vi ser nærmere på sju trekk som skiller digitale hoder fra resten.

1. Digitale hoder sporer det som kan spores – målet er å avdekke hvilke markedsaktiviteter som tilfører virksomheten reell verdi.

Kunnskap om konverteringssporing er nøkkelen. Hva kundene gjør på nett må knyttes opp mot virksomhetens overordnede mål.

La oss kalle Don Draper i Mad Men et eksempel på den klassiske, analoge markedsføreren. Tiltakene hans baserte seg i stor grad på en blanding av velkvalifisert magefølelse og kreativitet. Dette er fortsatt viktige evner, men magefølelsen kan nå i mye større grad også testes mot empiriske data.

OK, så du vil teste et nytt konsept på Facebook? Du kan enkelt følge med på sidevisninger og likes, men den virkelige verdien ligger i dyptpløyende, klokt utført sporing av verdifulle hendelser og konverteringer. Hva leder markedsaktivitetene til som har verdi for virksomheten din?

Hva gjør de besøkende på nettsiden din? Hvem er de? Kan kundemassen segmenteres? Hvilke av dine markedsføringstiltak responderer de forskjellige segmentene best på, ikke bare i form av klikk og likes, men verdifulle handlinger som kjøp og leads? Dette og mye mer kan måles.

For å hente ut potensialet må du imidlertid skjønne hva du bør måle, og klare å sette opp sporingen slik at du faktisk måler det du tror du måler. Det krever at du skjønner hvordan analyseverktøyet (for eksempel Google Analytics) samler inn sine data, hva dataene forteller og ikke forteller deg, og hvordan du analyserer tallene.

Med denne forståelsen på plass kan du lære enormt mye om dine kunders brukeratferd på nett, og ikke minst hvilke av dine markedsaktiviteter som leder til gode resultater. Ideelt sett topper du det hele med Don Drapers kreativitet, og finner nye, smarte metoder for å besvare spørsmålene du ikke trodde du kunne få svar på.

Få svar på viktige spørsmål:

Hvor viktig er nettsidene dine for å nå overordnede mål? Hvilke verdifulle hendelser skjer på nettsidene? Hvilket markedsføringstiltak fører til at en gitt hendelser skjer? Gir annonsering positiv ROI? Hvor kommer de besøkende fra? Hva leser de besøkende? Hvordan navigerer de?
Dette og mye mer kan digitale sporingsverktøy gi deg svar på!

Vil du lære mer om sporing og webanalyse?

Kontakt Digital Heads

 

 

2. Digitale hoder optimaliserer markedsaktivitetene i sanntid – målet er å få mest mulig igjen for annonsebudsjettet

Smart oppsett av konverteringssporing er imidlertid bare del 1 av å hente ut potensialet. Det største utbyttet henter du først når du klarer å bruke dataene til noe fornuftig.

På Don Drapers tid planla man en kampanje, sendte den ut i verden, ventet på resultater og håpet på det beste. Gikk det bra klappet man hverandre på ryggen og begynte å planlegge neste kampanje.

På nett kan vi spore kampanjer kontinuerlig, se resultater i sanntid og kan dermed optimalisere målretting og budskap underveis. Virksomheter som ikke måler markedstiltakene sine, eller tilpasser dem underveis, gjør samme feilene gang på gang.

Digitale hoder ønsker å forstå sine kunder stadig bedre – hva funker, hva funker ikke? Markedsbudsjettet flyttes raskt over til markedsaktiviteter som gir best effekt.

Vil du lære mer om optimalisering?

Kontakt Digital Heads

 

3. Digitale hoder fokuserer på relevans i alle kanaler – målet er å spille på lag med plattformene for best mulig resultat

Google, Facebook og andre plattformer har påtatt seg rollen som portvoktere til din tid og oppmerksomhet. Algoritmene bak Google-søk og Facebook-feeden forstår hvilket innhold som er av høy interesse, og hva som er mest relevant for sine brukere. Både Google og Facebook opererer med ”kvalitetsscore” for annonsører. Klikkrater og historikk står sentralt. Din relevans påvirker både prisen og rekkevidden for din betalte markedsføring i deres kanaler.

For å nå gjennom, og få større synlighet på nett, er det avgjørende at vi forstår hvordan Google og Facebook vurderer relevans. Hvis man bruker Google som eksempel strekker dette seg fra helt basale SEO-tiltak, som å bedre brukervennlighet, til det å gjøre søkeordsanalyse av det kundene søker etter på Google, og bruke dette til å skrive godt tilpasset innhold for å nå dem. Det handler om et vedvarende arbeid med å bygge opp autoritet innen en bransje/fagområde, og teknisk sett sikre at Google klarer å indeksere innholdet ditt.

Googles algoritmer skjønner forbløffende godt hva som er et relevant og godt innhold for et gitt Google-søk. Virksomheter som deler godt innhold og egen ekspertise gjennom sine nettsider og sosiale medier får solid avkastning over tid, i form av økt synlighet og stadig mer relevant, organisk trafikk fra Google.

Vil du lære mer om relevans, kvalitetscore og plattformene til Google og Facebook?

Kontakt Digital Heads

 

4. Digitale hoder ser markedsføring som en kontinuerlig prosess, ikke en serie med kampanjer – målet er å være der når kundene er i modus

Tradisjonelle markedsførere tenker fortsatt på kampanjer som de viktigste byggeklossene i sin strategi: Man har et ønsket om å formidle et budskap, lager en kampanje i mange kanaler, oppnår ståhei og oppmerksomhet, godt, ferdig med den kampanjen.

I den digitale hverdagen er fokus på kun kampanjetenkningen utdatert.

Dine kunder ønsker å finne informasjon når de selv ønsker det, i de kanalene de selv foretrekker. Din oppgave som markedsfører er å forstå kundens behov og foretrukne kanaler, og dermed være synlig i situasjonene der kundene viser deres interesse.

Gitt verdien av kontinuerlig optimalisering basert på webanalyse og sporing (se punkt 2), og vedvarende arbeid med relevans (se punkt 3), skjønner digitale hoder at arbeidet ikke kun kan skje i rykk og napp, det må omdannes til en kontinuerlig prosess. Hver kunde gjennomgår en kjøpsprosess med flere faser. Forskjellige tiltak og virkemidler kan settes inn i forskjellige faser, effekt kan måles i hver fase og dermed også forbedres i hver fase.

Den digitale virkeligheten gjør det mulig å kontinuerlig optimalisere kundens vei gjennom kjøpsprosessen. Dette påvirker også hvordan annonsører bør jobbe med byråer, og hvilke avtaler som bør ligge i bunn. Et kampanjetenkende byrå forstår ikke viktigheten av å forbedre markedstiltakene underveis , og vil ikke kunne levere relevante kontraktstilbud til en annonsør som ønsker å være «always on».

Vil du lære mer om digital strategi og «always on»-tankegang?

Kontakt Digital Heads

 

5. Digitale hoder krever kompetanseoverføring fra byråer og eksterne samarbeidspartnere – målet er å "eie" innsikt og data om egne kunder

Mange markedsavdelinger støtter seg på medie- og reklamebyråer for å lykkes på nett. Det er stor avstand mellom de beste byråene og de mer useriøse som finnes i markedet, og stor forskjell på hvordan de støtter sine kunder.

Mange byråer tviholder på sin innsikt og kunnskap, i håp om at kundene skal forbli avhengige av deres tjenester over tid. I den grad de har fokus på digital resultatmåling, deler de ikke sine data med kundene, som kunne vist hvor godt (eller dårlig) byråenes arbeid funker. Og i den grad byråene lærer noe om sine kunders kunder, tviholder de på kunnskapen heller enn å dele den. Dermed sitter markedsavdelingen igjen med lite ny kunnskap, og forblir avhengig av byråer de bare må anta at gjør en god jobb.

For å oppnå best mulige resultater over tid kreves det innsikt, kunnskapsoverføring, gjensidig tillit og god dialog mellom markedsavdeling og byrå. De beste byråene skjønner at annonsørene ønsker gode samarbeidspartnere over tid, som de kan utvikle felles innsikt og forståelse med. Videre forstår de at kunnskap om brukeratferd, plattformer og markedsføringsmetoder er svært verdifull for annonsørene å ha kunnskap om internt, uten at det dermed betyr at de kan klare seg uten byråenes hjelp.

Digitale hoder krever innsikt fra sine byråer.

Viktige spørsmål til byråene:

Hvordan skal aktivitetene måles? Hvordan tenker dere å optimalisere aktivitetene over tid? Hvem eier dataene? Hva har vi lært noe nå som hjelper oss med å ta bedre valg i neste runde? Et byrå bør byttes ut hvis det ikke er opptatt av måling og konverteringssporing, eller ikke vil være med på kompetanseoverføring.

Vil du lære mer hvilke krav du bør stille byrået ditt?

Kontakt Digital Heads

 

6. Digitale hoder jobber som brobygger i organisasjonen
– marked, salg og IT smelter sammen.

IT må på banen for å få på plass sporing og salgs- og CRM-avdelingen sitter på nyttige kundedata som markedsavdelingen kan benytte til målretting av digitale tiltak.

Men hvis dette skal fungere må markedsavdelingen forstå nok av alt til å sy det hele sammen.

Det betyr at markedsavdelingen må skjønne de tekniske aspektene av sporing godt nok til å gi riktig bestilling til IT og se verdien i data og innsikt som salgs- og CRM-avdelingen sitter på.

Vil du lære mer om samhandling med andre avdelinger?

Kontakt Digital Heads

 

7. Digitale hoder setter av nok tid til læring – målet er å få tilgang til de beste løsningene etterhvert som disse blir tilgjengelig for annonsører

‘Alle’ er bekymret for at de ikke klarer å henge med på utviklingen, og få synes de har nok tid til å lære det som trengs for å lykkes. Det er det god grunn til – utviklingen går raskt, og den stanser ikke.

Digitale hoder verdsetter kunnskapen sin på lik linje med andre innsatsfaktorer, og gjør sine prioriteringer deretter.

Små og store bedrifter setter rutinemessig mål for omsetning og inntjening. Hvis man verdsetter sine ansattes kompetanse som en nødvendig innsatsfaktor, ikke bare i dag men inn i fremtiden, må kontinuerlig læring prioriteres, slik økonomisk måloppnåelse prioriteres.

Det å lære, og holde seg oppdatert kan ikke lengre være en sidegreie man lefler med i rolige perioder, det må settes av tid!

Vil du lære mer om kompetansehevingsprogrammer?

Kontakt Digital Heads

 

Ledelsen må legge til rette for digitalisering.

Kun ledelsen har makten til å budsjettere for og prioritere medarbeidernes læring, slik at markedsavdelingen kan videreutvikle seg, og prestere over tid. Dette er i virksomhetens interesse!

Markedsavdelingen trenger tid og budsjett til å bygge opp digital spisskompetanse. Behovet for kunnskap eskalerer i takt med at nye digitale kanaler vokser frem. Uten tid og ressurser til vedlikehold og heving av kompetanse vil virksomheten tape kampen om å nå kundene på nett.

Har markedsavdeling den kunnskapen den trenger for å lykkes på nett?

Digital Heads tilbyr lederstøtte og kompetanseheving for virksomheter som vil satse på nett. Vi er sparringspartnere for ledere innen digital strategi og tilbyr opplæring i digitale emner for markedsavdelinger og byråer. Kontakt oss for mer mer informasjon.

DIGITAL HEADS AS
Niels Juels Gate 45A
0259 Oslo, Norge

E-post: kontakt@digitalheads.no
Ring: +47 906 30 811 


Kontakt Digital Heads