Digitale ferdigheter hos arbeidstakere

Hva er digitale ferdigheter?

Digitale ferdigheter refererer gjerne til en generell kunnskap og forståelse av informasjonsteknologi og internett. Det er gjerne definert som «Evnen til å finne, evaluere, utnytte, dele og skape innhold ved hjelp av informasjonsteknologi og internett».

Eksempler på digitale ferdigheter:

  • Evne til å søke opp informasjon via internett og utøve kildekritikk
    – Kildekritikk er kritisk granskning av kilder og bedømming av troverdigheten i påstander. I dagligtale brukes det gjerne om evne til å skille seriøse fra useriøse informasjonskilder eller evne til å utvise sunn kritisk sans til informasjon.
  • Evne til å kommunikasjon ved bruk av digitale kommunikasjonsmidler som e-post og chat
  • Evne til å raskt sette seg inn i nye programvarer
  • Elektronisk dokumenthåndtering og prosjektstyring
  • Forståelse av IT-sikkerhet og farer på nett
  • Kunnskap om personvern