Digital kompetanseheving


« Kan vi doble omsetningen vår? Kan vi effektivisere det vi gjør og få mer ut av markedsbudsjettet? Hva skal til for å lykkes med performance marketing og automatisering? Hva kan vi gjøre med CRM? »

Ønsker du å heve den digitale kompetansen i bedriften din?
Mange virksomheter ønsker å satse på nett og ser på digitale kanaler som et vesentlig satsingsområde for å oppnå vekst. Fremtiden vil være preget av nye medier og markedsføringsmetoder, og behovet for digitale ledere og digitale hoder i markedsavdelingen øker.

Digitalisering gir mange muligheter, men også noen utfordringer.
Medielandskapet er fragmentert og i endring, og nye kanaler og annonseløsninger lanseres fortløpende. Dette legger press på markedsavdelingen. Lær mer om hvilken kompetanse markedsavdelingen trenger for å mestre digitale markedsaktiviteter og hvordan ledelsen best kan tilrettelegge for at virksomheten skal kunne lykkes over tid. Digital Heads tilbyr kurs, opplæring og kompetanseheveingsprogrammer for ledergrupper og for markedsavdelinger.

Kurs og opplæring
Hvordan jobbe effektivt med digitale markedsaktiviteter? Digital Heads tilbyr en rekke kurs i digitale emner. Eksempler på dette er: Innføring i digitale kanaler, nye brukervaner, digitale KPIer, rapporteringsstrukturer for digitale mediekjøp, nye løsninger/verktøy, sporing av digitale salgs-og markedsaktviteter.

Kompetansehevingsprogram
Digital Heads tilbyr kompetansehevingsprogrammer for ledergrupper og for markedsavdelinger. Vi setter sammen kurs og arbeidsmøter for å lose kundene våre gjennom en digital omstilling.

Digital Heads tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset dine behov.


Be om mer informasjon.

Kontakt oss på: kontakt@digitalheads.no, +47 906 30 811 eller benytt kontaktskjemaet vårt.

test-bg