Kort om Digital Heads

« Vår visjon er at alle privatpersoner og bedrifter skal kunne få glede av den digitale utviklingen »
Digital Heads ble grunnlagt i 2014 av daglig leder Lise Fimreite Simensen.

Hva gjør Digital Heads?

Vår misjon er å gi bedrifter og privatpersoner den spisskompetansen de trenger for å mestre en digital hverdag. Vi tilbyr lederstøtte i digitale satsinger og opplæring i digitale emner. Digital Heads er tilknyttet en rekke dyktige digitale hoder.

Hvor er Digital Heads?

Digital Heads har hovedkontor i Oslo, men betjener kunder i hele Norge.


Kontakt Digital Heads

 

Hva er vi opptatt av?

Digitalisering

Stadig flere av oss benytter internett til å evaluere produkter, tjenester og leverandører, og digitale kanaler er i økende grad en viktig del av kundereisen. Fremtiden vil være preget av nye brukervaner og markedsføringsmetoder, og behovet for digital spisskompetanse øker i takt med utviklingen. Digital Heads hjelper deg med å forstå hvordan digitalisering påvirker kundene, virksomheten og bransjen din.

Digital spisskompetanse

Skal en virksomhet lykkes i en digital verden er innsikt i mekanismene på nett og kunnskap om hvordan ulike kanaler fungerer og spiller sammen en forutsetning. Vi bygger opp kjernekompetanse i virksomheten din og hjelper deg med å få på plass rammeverk og rutiner.

Data og måling

Aktiviteter på nett er i sanntid og kan optimaliseres kontinuerlig. Webanalyse, segmentering, måling og konvertering er viktige nøkkelord. Det å kunne analysere data er helt avgjørende for å lykkes. Digital Heads kan hjelpe deg med å få på plass måling, digitale KPier og gir deg innsikt i hvordan virksomheten kan jobbe mer effektivt med digitale markedsaktiviteter.

Salg og markedsføring på nett

Digital Heads hjelper virksomheter med digital strategi og tilbyr lederstøtte for virksomheter som vil satse på nett. Vi henter inn fageksperter fra ledende miljøer i Norge for å gi ledergruppen tilgang til de beste hodene. Vi hjelper kundene våre med å se det store bildet og dykker ned i emner som: Hvilke ressurser trenger virksomheten for lykkes på nett? Hvilke kompetanse trengs i organisasjonen? Hvordan lage en god digital strategi og hvordan prioritere oppgaver? Hva bør gjøres internt og hva kan outsources?