Hjertesaker

 

Vår visjon er at alle privatpersoner og bedrifter skal kunne få glede av den digitale utviklingen, også seniorer. Vi ønsker å bekjempe aldersdiskriminering i arbeidslivet. Vi ønsker å gjøre det enkelt for alle, uansett alder, å kunne tilegne seg digital spisskompetanse.

 

 

Les mer om våre initiativer her:

Initiativ 1

Økt oppmerksomhet rundt aldersdiskriminering i arbeidslivet
Seniorpolitisk barometer viser at to av tre arbeidstakere har opplevd at det er de yngre arbeidstakerne som blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres. Det vil si at arbeidsgiverne bevisst eller ubevisst unnlater å gi «eldre» arbeidstakere ny og viktig kompetanse. Dette gjør oss sint. Digital Heads tar avstand fra alle former for diskriminering. Hos oss er alle aldersgrupper velkommen!

Les kronikk Aftenposten

Lytt til innslag på NRK Radio

 

 

Initiativ 2

Skreddersydde nybegynnerkurs for de aller eldste (privatpersoner)
Ifølge Statistisk sentralbyrå er over 200.000 mennesker i Norge utenfor det digitale samfunnet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi tilbyr kurs og opplæring i digitale emner skreddersydd for seniorer.

Gå til digitalsenior.no